MUDr. Monika Brédová

Interná ambulancia na poliklinike v Štúrove

V dňoch 29. a 30.decembra 2022 ako aj 2. januára 2023 neordinujeme.

V dňoch 29. a 30.decembra 2022 zastupuje MUDr. Peter Filler interná ambulancia Nové Zámky.

Dňa 2.1.2023 zastupuje MUDr. Ľubica Urgeová interná ambulancia Nové Zámky.


Pre opakované poruchy telefonickej linky 036-7565158 od 1.10.2022 bude linka zrušená. Primárny kontakt email mbintermedic@gmail.com alebo tel. +421 904 961 571 . 

Informácie k predpisovaniu liekov: 

1.Preskripčne obmedzené lieky Odborný lekár je povinný predpísať liek, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Predpis lieku je platný do kontroly a až po vykonaní vyšetrenia sa liek predpisuje.   Tieto lieky budeme predpisovat na našej ambulancii. Ide o lieky napr.Eliquis,Xarelto, Ivabradín, Atoridor 80 mg, Torvacard 40 mg, Ezen Eleveon, Ebrantil. ,Kamiren , atd.,

2. Lieky bez preskripčného obmedzenia Liek je oprávnený predpísať ktorýkoľvek poskytovateľ. Pri kontrole bude mať pacient predpísaný liek na našej ambulancii. V období medzi kontrolami odporúčame lieky predpisovať u svojho praktického lekára tj lekára , ktorý vedie zdravotnícku dokumentáciu pacienta.
Ide o lieky napr. Prestilol , Triplixam, Co amlessa., Betaloc,Rytmonorm, Torvacard 20 mg

Nakoľko zo zdravotných poisťovní máme limity na lieky a preskripčne obmedzené lieky napr NOAKy sú finančne náročne, prosíme pacientov o pochopenie a akceptovanie pravidiel predpisu.

V prípade potreby volajte:
0904961571
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!