MUDr. Monika Brédová

Interná ambulancia na poliklinike v Štúrove

Od 22.8. do 2.9.2022 neordinujeme. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Filler na adrese Nové Zámky L.Štúra 18 , tel.035/6423270

Informujeme pacientov, že plánovanú dovolenku budeme čerpať od 22.8 do 2.9.2022. Závoveň žiadame pacientov , ktorí majú preskripčne obmedzené lieky, aby si ich zabezpečili do tohto termínu.

Informácie k predpisovaniu liekov: 

1.Preskripčne obmedzené lieky Odborný lekár je povinný predpísať liek, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Predpis lieku je platný do kontroly a až po vykonaní vyšetrenia sa liek predpisuje.   Tieto lieky budeme predpisovat na našej ambulancii. Ide o lieky napr.Eliquis,Xarelto, Ivabradín, Atoridor 80 mg, Torvacard 40 mg, Ezen Eleveon, Ebrantil. ,Kamiren , atd.,

2. Lieky bez preskripčného obmedzenia Liek je oprávnený predpísať ktorýkoľvek poskytovateľ. Pri kontrole bude mať pacient predpísaný liek na našej ambulancii. V období medzi kontrolami odporúčame lieky predpisovať u svojho praktického lekára tj lekára , ktorý vedie zdravotnícku dokumentáciu pacienta.
Ide o lieky napr. Prestilol , Triplixam, Co amlessa., Betaloc,Rytmonorm, Torvacard 20 mg

Nakoľko zo zdravotných poisťovní máme limity na lieky a preskripčne obmedzené lieky napr NOAKy sú finančne náročne, prosíme pacientov o pochopenie a akceptovanie pravidiel predpisu.

V prípade potreby volajte:
0367565158 / 0904961571
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!