ORDINAČNÉ HODINY

Objednať sa môžete aj telefonicky na tel. čísle :
0904961571 

v pracovných dňoch čase medzi 13:00 až 14:00.

PONDELOK

07:00 - 14:30

UTOROK

07:00 - 15:30

STREDA

07:00 - 14:30

ŠTVRTOK

07:00 - 14:30

PIATOK

07:00 - 12:30

Na vyšetrenie potrebujete výmenný lístok od praktického lekára alebo iného odborného lekára / s platným ambulantným kódom /

Predpis liekov

Súhlasím s použitím osobných údajov v rozsahu potrebnom na vykonanie vyšetrenia, konzultáciu alebo predpis liekov.

Vaše požiadavky budú riešené potom ako vybavíme pacientov v ambulancii.

Ak sa objednávate na predoperačné vyšetrenie uveďte nám termín operácie a aj termín anestéziologickej vizity.
Na predoperačné vyšetrenie sa prihláste minimálne 5 pracovných dni pred operáciou. Výnimku predstavujú súrne predoperačné vyšetrenia. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky určilo štandard v predoperačných vyšetreniach č.12826/2014:
Základné a pomocné vyšetrenia pri plánovaných operačných výkonoch u dospelých
-krvný obraz-INR-glykémia-kreatinín v sére-pečeňové enzýmy. ALT, GMT-sodík a draslík v sére-HbsAg
EKG sa požaduje v každej vekovej skupine RTG snímka hrudníka povinne nad 60rokov/inak podľa stavu, podľa chorôb na ktoré je pacient liečený

Ak pracovisko kde sa operácia vykonáva požaduje aj iné vyšetrenia vrámci predoperačného vyšetrenia je nutné priniesť objednávkový list z príslušného oddelenia ako aj výsledky požadovaných laboratórnych testov.

Na predoperačné vyšetrenie potrebujete:

1. doporučenie od praktického lekára / iného odborného lekára s platným ambulantným kódom
2. platnú kartu poistenca
3. zdravotnú dokumentáciu/alebo podrobný výpis zo zdravotnej dokumentácie
4. lieky ktoré užívate
5. nález odborného lekára :ortopéd, urológ, gynekológ, ORL pre ktorý sa operácia bude vykonávať
6. výsledky požadovaných laboratórnych vyšetrení
7. ak ste dispenzarizovaný kardiológom, hematológom, pneumológom, onkológom endokrinológom prosím priniesť so sebou nález z poslednej kontroly


V prípade objednania predpisu liekov prosím uveďte názov lieku a počet balení. Po prezretí liekovej knižky pacienta ak je možne liek predpísať ,potom formou e-receptu bude liek odoslaný .

V prípade potreby volajte:
0904961571
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!